Ładowarka kołowa Volvo L120G

Oszacowanie aktualnej wartości maszyn budowlanych przez ekspertów

W przemyśle budowlanym często zachodzi potrzeba oszacowania aktualnej wartości maszyn i urządzeń budowlanych przez ekspertów. Zdarza się, że osoby podejmujące się takiej wyceny nie są w stanie spełnić Państwa oczekiwań, ponieważ nie znają rynku, nie dysponują wystarczającą wiedzą dotyczącą stanu technicznego maszyn oraz nie znają istotnych czynników zewnętrznych. Wartość odtworzeniowa lub wartość rynkowa maszyny budowlanej uzależnione są bowiem od wieku maszyny, jej stanu technicznego, okresu eksploatacji, konfiguracji urządzenia, a także od popytu na daną maszynę. Siłą rzeczy przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, rzeczoznawcy samochodowi lub ekonomiści nie są w stanie uwzględnić wszystkich istotnych aspektów. Po prostu ich nie znają, co oczywiście nie jest ich winą. Rzeczoznawcy maszyn budowlanych z firmy Mevas świetnie orientują się we wszystkich szczegółach, mają odpowiednie kontakty w branży budowlanej, a przede wszystkim bazują na długoletnim doświadczeniu i ugruntowanej wiedzy fachowej, dzięki czemu podczas sporządzania wyceny aktualnej wartości maszyn budowlanych z pewnością uwzględnią wszystkie niezbędne czynniki.

Prześlij zapytanie

Biuro w Niemczech +49-35206-39150, telefon w Polsce 728-203-703

Aktualna wartość maszyn budowlanych

W przypadku przejęcia lub sprzedaży firmy, a także podczas ustaleń z ewentualnymi następcami prawnymi, jak również w sprawach spornych po zakończeniu umowy leasingu zwrotnego lub operacyjnego często koniecznym okazuje się ustalenie wartości maszyny, czyli wycena sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę. Firma Mevas posiada referencje zarówno w zakresie wyceny pojedynczych maszyn, jak i całych parków maszynowych. Nasze analizy dotyczące niezamortyzowanej wartości maszyny są akceptowane podczas kontroli przez urzędy skarbowe. Podczas rozwiązywania konsorcjów jesteśmy w stanie oszacować wartość rynkową sprzętu używanego w zakładach na terenie całego kraju. Pomożemy Państwu także zrozumieć różnicę oraz przybliżmy znaczenie takich pojęć, jak: niezamortyzowana wartość maszyny, aktualna wartość maszyny, wartość rynkowa, czy też wartość odtworzeniowa.

Więcej informacji w języku polskim można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.mevas.net.

Wartość maszyny budowlanej i koszty naprawy

W przypadku ekspertyz maszyn budowlanych najczęściej koncentrujemy się na ich wartości. Czym jest aktualna wartość maszyny? Czy jest ona równoważna z wartością odtworzeniową? A co oznaczają takie pojęcia jak: wartość księgowa, czy niezamortyzowana wartość maszyny? W przypadku uszkodzenia maszyny budowlanej zadajemy sobie pytanie, czy można ją naprawić, a jeśli tak, to jakie będą koszty naprawy. Odpowiedzi na te pytania wymagają ugruntowanej wiedzy odnośnie kosztów naprawy, cen zakupu nowego sprzętu oraz cen rynkowych. Dzięki szerokiej sieci kontaktów, a także dzięki wiedzy i umiejętnościom naszych ekspertów dokonujemy rzetelnej wyceny maszyn budowlanych i sporządzamy niezbędną dokumentację. Nasze wyceny nie są kwestionowane przez urząd skarbowy.

Uszkodzenie maszyn budowlanych