Ładowarka kołowa Komatsu WA470-6H

Biegły rzeczoznawca

W spornych przypadkach często pojawia się pytanie, czy warto powołać biegłego rzeczoznawcę sądowego? Z reguły nie ma takiej potrzeby, ponieważ po pierwsze sądy powszechne uznają opinie rzeczoznawców posiadających odpowiednie kwalifikacje, a po drugie - powołanie biegłego sądowego generuje zdecydowanie wyższe koszty oraz wydłuża całą procedurę. Pracowaliśmy już dla takich firm, jak: AXA, Lloyds w Wielkiej Brytanii i Raiffeisen w Polsce. Ponadto dokonujemy wyceny aktualnej wartości maszyn budowlanych dla znanych instytucji kredytowych, jak np. Caterpillar Financial, a koszty naszej pracy są zdecydowanie niższe, więc nie obciążamy nimi naszych Klientów.

Prześlij zapytanie

Biuro w Niemczech +49-35206-39150, telefon w Polsce 728-203-703

Opinia drugiego rzeczoznawcy

W przypadku szkód ubezpieczeniowych często dochodzi do sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce pokryć szkody w pełnej wysokości. Aby ustalić niezamortyzowaną wartość maszyny wykorzystuje się opinie z Dekra lub innych organizacji, nie specjalizujących się jednak w maszynach budowlanych. Czasami zdarza się, że ustalone wartości są zdecydowanie niższe niż wartość odtworzeniowa sprzętu lub maszyny, ponadto zdarzają się też przypadki pomieszania takich pojęć, jak niezamortyzowana wartość maszyny, aktualna wartość, wartość księgowa czy wartość odtworzeniowa. Oferujemy Państwu uczciwa usługę, w ramach której oszacujemy wartość maszyny i sporządzimy opinię podając w niej realną wartość sprzętu z uwzględnieniem wszelkich koniecznych danych. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Więcej informacji w języku polskim można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.mevas.net.

Ekspertyzy rzeczoznawców